פרויקטים

העמוד כרגע בשיפוצים!

טיפול בשפכים תעשייתים

ניקוי תעשייתי

שאיבה ושינוע

טיפול באירועי חירום סביבתיים

ניקוי מיכלי דלק מזוט וסולר​