קצת עלינו

החברה הוקמה בשנת 1986, והינה החברה המובילה בארץ למתן פתרונות ושירותים בתחום ניקוי מיכלי סולר, מזוט, דלק גולמי ונפט.

במשך השנים סיפקה החברה שירותים מגוונים וענפים בתחום התעשייה הפטרוכימית בארץ, וכן לנמלי הים, בתי זיקוק, קצא"א, מפעלי ים המלח, חברת חשמל ועוד מוסדות ציבוריים וחברות שונות רבות בכל חלקי הארץ.
כמו כן החברה מפעילה מתקן חדשני לטיפול בשפכים מינרליים ואמולסיות מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

המתקן תוכנן לתת מענה לתעשייה הפטרוכימית ברמות וספיקות זיהום גבוהות ובמגוון זרמים, תוך עמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה ותאגיד המים.

הנפט/קידוחי גז טבעי ונגזרותיו מהווה מזהם ים ויבשה עיקרי למספר מקרים חמורים, במיוחד במקרה של קידוח תת-ימי, הסכנה גדולה יותר בשל התפשטותה המהירה של שכבת נפט דקה על פני שטח המים. לזיהום זה קיים פוטנציאל להריסת בתי גידול ימיים ומשאבי קרקע ומים יבשתיים.
לכן למטרה זו קיימים מספר פתרונות חלקיים פיזיקו-כימים וביולוגים אשר מיושמים כיום.

החברה מובילה בארץ למתן פתרונות ושירותים בתחום ניקוי מיכלי סולר, מזוט, דלק גולמי ונפט. לחברה קיימת מערכת טכנולוגית בשם "BLABO", אשר תוכננה לניקוי מיכלים בתהליך רציף של הפרדת בוצות מהשמן הנמצא במיכל וניטור מבוקר לפליטות לאטמוספירה, המערכת תוכננה כך שהסכנה בריאותית ובטיחותית תשאף למינימום, יתרה על כך המערכת שואפת למיזעור הסיכון של אש ופיצוץ.

במשך השנים סיפקה החברה שירותים מגוונים וענפים בתחום התעשייה הפטרוכימית בארץ, וכן לנמלי הים, בתי זיקוק, קצא"א, מפעלי ים המלח, חברת חשמל ועוד מוסדות ציבוריים וחברות שונות רבות בכל חלקי הארץ.

חברתינו מטפלת בשפכים תעשייתיים ומובילה אותם. אי לכך ובהתאם לזאת אנו מקפידים שנהגינו המיקצועיים יחזיקו ברישיונות המתאימים לחומ"ס והשפכים אותם הם משנעים, מקפידים על הדרכות מתאימות והקפדה על סדר, ניקיון ותקינות כלי הרכב המובילים.

המתקן תוכנן לתת מענה לתעשייה הפטרוכימית ברמות וספיקות זיהום גבוהות ובמגוון זרמים, תוך עמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה ותאגיד המים.

הנפט/קידוחי גז טיבעי ונגזרותיו מהווה מזהם ים ויבשה עיקרי למספר מקרים חמורים, במיוחד במקרה של קידוח תת-ימי, הסכנה גדולה יותר בשל התפשטותה המהירה של שכבת נפט דקה על פני שטח המים. לזיהום זה קיים פוטנציאל להריסת בתי גידול ימיים ומשאבי קרקע ומים יבשתיים. לכן למטרה זו קיימים מספר פתרונות חלקיים פיזיקו-כימים וביולוגים אשר מיושמים כיום.

החברה מובילה בארץ למתן פתרונות ושירותים בתחום ניקוי מיכלי סולר, מזוט, דלק גולמי ונפט. לחברה קיימת מערכת טכנולוגית בשם "BLABO", אשר תוכננה לניקוי מיכלים בתהליך רציף של הפרדת בוצות מהשמן הנמצא במיכל וניטור מבוקר לפליטות לאטמוספירה, המערכת תוכננה כך שהסכנה בריאותית ובטיחותית תשאף למינימום, יתרה על כך המערכת שואפת למיזעור הסיכון של אש ופיצוץ.

במשך השנים סיפקה החברה שירותים מגוונים וענפים בתחום התעשייה הפטרוכימית בארץ, וכן לנמלי הים, בתי זיקוק, קצא"א, מפעלי ים המלח, חברת חשמל ועוד מוסדות ציבוריים וחברות שונות רבות בכל חלקי הארץ.

חברתינו מטפלת בשפכים תעשייתיים ומובילה אותם. אי לכך ובהתאם לזאת אנו מקפידים שנהגינו המיקצועיים יחזיקו ברישיונות המתאימים לחומ"ס והשפכים אותם הם משנעים, מקפידים על הדרכות מתאימות והקפדה על סדר, ניקיון ותקינות כלי הרכב המובילים.

מבין לקוחותינו

Intel_logo_(2006-2020).svg
Intel_logo_(2006-2020).svg